SC COMPACT GRUP SRL

J09/854/01.09.2005

CUI RO17918691

Sediul social: str. Ana Aslan nr. 42-44, 810003 Brăila

Tel./fax 0339 401668/0339 401668, email: office@compactgrup.ro

 

 

CERERE DE OFERTĂ

SC COMPACT GRUP SRL

achiziţionează utilaje pentru prelucrarea lemnului, în cadrul proiectului

„Dezvoltare unitate de producţie tâmplărie din lemn multistrat”,

cod RUE 1207, finanţat prin  Schema de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii instituită prin HG 274/2013

 

Procedura de achiziţie: cerere de ofertă

Divizare pe loturi: 2 loturi (oferta se poate depune pentru un singur lot sau pentru ambele loturi)

Data limită de depunere a ofertelor: 9.11.2015, ora 10,00

Limba de redactare a ofertei: română

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

Oferta financiara se va depune in RON. In cazul ofertelor in EURO, cursul de schimb care se va lua in calcul pentru evaluarea ofertelor va fi 1 euro = 4,4424 lei. Pentru ofertele in USD, se va lua in calcul cursul BNR din data lansarii cererii de oferte (5.11.2015).

Anexăm caietul de sarcini.

Ofertele se pot depune personal, la sediul din Brăila, str. Ana Aslan  nr. 42 - 44 cod poştal 810003, pe fax sau pe e-mail. Oferta va fi datata, semnata si stampilata si va contine toate datele de identificare ale ofertantului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0339 401668.

 

ADMINISTRATOR

VASILE SBIRNEA